Profesní školení

Praktické školení členů SOTKVO – dětská hřiště – listopad 2010

Školení členů SOTKVO – zahraniční expert – 2016

Kontakt

Komora SOTKVO Keteňská 18, 193 00 Praha 9 603 520 407 , 732 328 298

sotkvo@volny.cz